Klapa Kampaneli – Donja Kaštela

Klapa Kampaneli – Donja Kaštela

KLAPU KAMPANELI DKSLUŠAJTE I NA:


Klapa Kampaneli DK - Deezer

Klapa je osnovana početkom ljeta 2005. god. u Donjim Kaštelima, na poticaj nekoliko članova nekadašnje klape Kaštela.

S ozbiljnim radom započinje 2007. god. pod vodstvom maestra Duška Tambače, iste godine na VDP Kaštela osvaja drugu nagradu publike za skladbu “Otok“.

Od ljeta 2009. klapa djeluje pod vodstvom maestrice Antonele Pilić, te iste godine osvaja drugu nagradu publike u Vodicama na večeri popularnih skladbi Omiškog festivala.

Svoj rad klapa temelji na izvornim napjevima, selekcionirajući pri tom ono ponajbolje iz baštine. Prilikom odabira pjesama za svoj repertoar posebnu pažnju i sklonost klapa iskazuje prema obradama zavičajnih pučkih napjeva iz Dalmacije. Raznolikosti programa pridonose zabavno-popularne skladbe u modernim aranžmanima kao i skladbe duhovnog karaktera.

Godine 2010. klapa osvaja dvije prve nagrade: nagradu publike i nagradu za najbolju izvedbu na Festivalu marijanske – duhovne klapske pjesme “ Klape Gospi Sinjskoj“.

2010. na VDP Kaštela osvaja drugu nagradu publike sa skladbom “Niko nije lud da spava“.

Od početka 2011. god. umjetničko vodstvo klape preuzima maestrica Mira Đukić-Milašević, koja u ožujku 2012. postaje ujedno i vodeći glas.

2013. god. na „Večerima popularne klapske pisme“ u Kaštel Kambelovcu klapa osvaja tri nagrade: I. nagradu stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, II. nagradu publike i I. nagradu za najbolju obradu skladbe „Jubavi mala“ (obrada: maestro Duško Tambača).

Na susretu klapa u Skradinu 03.08.2013. godine pridružuje se još jedna nagrada- ona za najbolju izvedbu izvornog napjeva („Spušta se noć“ ; obr. Velebit Veršić).

Sa večeri mješovitih klapa 47. Festivala dalmatinskih klapa – Omiš 2013. godine, koja se po prvi put te godine održala u Komiži, klapa se doma vratila sa I. nagradom publike i I. nagradom stručnog ocjenjivačkog povjerenstva.

Klapa nastupa na smotrama, festivalima, humanitarnim koncertima, radi na očuvanju glazbene baštine kao i na promociji grada Kaštela.

ČLANOVI KLAPE :

  • Mira Đukić-Milašević
  • Mate Duišin
  • Ante Vulas
  • Ante Parlov
  • Ivan Čače
  • Ivo Ćurković
  • Neven Grgin

PREDSJEDNICA KLAPE:

  • gđa Marija Duišin

Albumi:

Novosti: