GDPR

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Scardona glazbena produkcija d.o.o. (u daljnjem tekstu: Scardona), Srebrnjak 121, OIB: 93795492699, u obavljanju svoje djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih 
partnera je naš prioritet.

 

Molimo Vas da ove informacije pažljivo pročitate!

 

Voditelj obrade osobnih podataka

Scardona je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Scardona kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Scardona u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka.

 

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, adresa e-pošte)
 • podatke vezane uz korištenje web trgovine scardona.hr
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

 

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Scardona prikuplja osobne podatke i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (Vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti Scardone
 • administriranje ugovornog odnosa
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja Scardone

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

 

Pristup osobnim podacima

Scardona poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Scardone.

 

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci obrađivat će se unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je Scardona glazbena produkcija d.o.o. prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje.

 

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Scardoni ili nadležnom državnom tijelu.

Scardonaa svima zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka, i to postavljanjem zahtjeva:

 • poštom na adresu Scardona glazbena produkcija d.o.o., Srebrnjak 121, 10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte poslane u sustav Scardone registrirane e-adrese na: marketing@scardona.hr
 • putem web-obrasca na stranici scardona.hr


Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu, zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima Scardone omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

 

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Scardoni, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr.

 

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.).
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.).

 

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-poštom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na: marketing@scardona.hr
 • pisanim putem na adresu: Scardona glazbena produkcija d.o.o., Srebrnjak 121, 10 000 Zagreb
 • putem web-obrasca koji se nalazi na scardona.hr
 • pozivom na telefon: 01 4662 022

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran, a korisnik kao inicijator identificiran.

 

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

Scardona redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama ww.scardona.hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web-stranici te Vas izravno obavijestiti.

 

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostava i povrata

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe Scardona prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresu isporuke
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • informacije o adresi za isporuku.

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga, u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partnere koji pružaju usluge Scardona ovlastila je za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

 

Kolačići ("cookies") i praćenje internetskih aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web-stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Scardona koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšala i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža Scardonina web-trgovina. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web-trgovini kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internetskog preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi Scardoninoj web-trgovini, pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Scardona na stranicama Scardonine web-trgovine koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internetskim sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati Scardonine plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Korišteni kolačići

Koristimo vlastite i kolačiće trećih strana


Naziv kolačića


Izvor


Istek


Opis

frontend

scardona.hr


1 dan


Pohranjuje nasumični ID koji osigurava da se korisnik može
jedinstveno identificirati kao gost ili prijavljeni korisnik. Funkcije poput
"Stavke koje su posljednji put pregledane" ili zadržavanje
prijavljenog stanja povezane su s ovim kolačićima.

frontend_cid

scardona.hr


1 dan


Pohranjuje nasumični ID koji osigurava da se na šifriranim stranicama
korisnik može jedinstveno identificirati kao gost ili prijavljeni korisnik.
Funkcije poput "Stavke koje su posljednje pregledane" ili
zadržavanje prijavljenog stanja povezane su ovim kolačićem.

external_no_cache

scardona.hr


1 dan


Ovaj je kolačić postavljen da utvrdi je li predmemorija omogućena ili
onemogućena - predmemorija se koristi za optimiziranje vremena odgovora
između posjetitelja i web stranice. Predmemorija se obično pohranjuje na
pregledniku posjetitelja.

ow_cookie_notice

scardona.hr

30 dana

Određuje je li korisnik prihvatio poruku kolačića

rc::c

google.com

Sesija

Ovaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi i botova.

_ga 

google.com

2 godine

Registrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih
podataka o tome kako posjetitelj koristi web mjesto.

_gat

google.com

1 dan

Google Analytics koristi ovaj kolačić za smanjivanje stope zahtjeva.

_gid 

google.com

1 dan

Registrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih
podataka o tome kako posjetitelj koristi web mjesto.

_gcl_au 

google.com

3 mjeseca

Koristi Google Adsense za eksperimentiranje s učinkovitošću
oglašavanja na web lokacijama koristeći njihove usluge.

IDE

doubleclick.net

1 godina

Koristi Google DoubleClick za registraciju i izvještavanje o radnjama
korisnika web stranice nakon pregledavanja ili klika na jedan od oglašavačkih
oglasa u svrhu mjerenja učinkovitosti oglasa i predstavljanja ciljanih oglasa
korisniku.

test_cookie

doubleclick.net

1 dan

Koristi se za provjeru podržava li korisnikov preglednik kolačiće.

GPS

youtube.com

1 dan

Registrira jedinstveni ID na mobilnim uređajima kako bi se omogućilo praćenje na temelju geografske GPS lokacije.

r/collect

doubleclick.net

sesija

Ovaj kolačić koristi se za slanje podataka u Google Analytics o uređaju i ponašanju posjetitelja. Prati posjetitelja na svim uređajima i na marketinškim kanalima.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

179 dana

Pokušava procijeniti propusnost korisnika na stranicama s ugrađenim You Tube videozapisima.

YSC

youtube.com

sesija

Registrira jedinstveni ID za evidentiranje videozapisa s You Tubea koje je korisnik vidio.

yt-remote-cast-installed

youtube.com

sesija

Pohranjuje postavke korisnika videoplayera pomoću ugrađenog You Tube videa

yt-remote-connected-devices

youtube.com

trajno

Pohranjuje postavke korisnika videoplayera pomoću ugrađenog You Tube videa

yt-remote-device-id

youtube.com

trajno

Pohranjuje postavke korisnika videoplayera pomoću ugrađenog You Tube videa

yt-remote-session-app

youtube.com

sesija

Pohranjuje postavke korisnika videoplayera pomoću ugrađenog You Tube videa

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

sesija

Pohranjuje postavke korisnika videoplayera pomoću ugrađenog You Tube videa

yt-remote-session-name

youtube.com

sesija

Pohranjuje postavke korisnika videoplayera pomoću ugrađenog You Tube videa

 

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte, potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi se primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici Scardonine web-trgovine u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti primanje Newslettera.

Za isporuke Newslettera Scardona može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Scardona istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te je u druge svrhe ne smije koristiti.

Scardona neće korisničke kontakt-podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji su navedeni u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Scardoninog Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, Scardona će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.